MARKENTREPRENAD

Har sedan 2004 arbetat med entreprenadarbeten inom stubbfräsning.

Inriktningen är till stor del omställning från skogs- och slymark till åkermark. Dessutom utförs speciella projekt t.ex. restaurering, iordningställande av större eller mindre markområden för specialändamål.